Biegam Bo Lubię

Oddział: Golęcin.

Projekt promujący aktywność biegową na stadionach lekkoatletycznych wśród amatorów

Data:
16.09.2017  godz. 9.30 – 10.45

Miejsce:
Stadion Lekkoatletyczny

Organizator:
Fundacja Wychowanie przez Sport
01-631 Warszawa, ul. Potocka 33a/26
http://biegambolubie.com.pl/