IX Memoriał Jigoro Kano w Judo „Szansą dla Każdego”

Oddział: Arena.

„Szansą dla Każdego”, to szansa aby na jednym turnieju udział brały osoby niepełnosprawne jaki osoby w pełni sprawne. Lecz to nie tylko taka szansa to turniej stworzony by każdy kto ma chęć i ochotę mógł wziąść udział.

Po udanej edycji w Hali Arena w Poznaniu idziemy za ciosem i już od dziś zaczynamy przygtowania do naszej koronej Imprezy!!!