Mityng okręgowy

Oddział: Golęcin.

Data:
19-20 maj 2018

Miejsce:
Stadion lekkoatletyczny

Organizator:
Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki
60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 30
http://wzla.pl/