DGN.431.1.2019

Wykonanie rekultywacji wód powierzchniowych Jeziora Maltańskiego w Poznaniu poprzez mobilną aerację pulweryzacyjną z inaktywacją fosforu z wykorzystaniem siarczanu żelaza III (PIX). Czytaj dalej