DGN.2001.1.2019

Wykonanie remontu zewnętrznej części budynku toalet oraz przyległych schodów wraz z chodnikiem przy ul. Koszalińskiej 15 w Poznaniu. Czytaj dalej