DGN.1.4300.7.2016

Sporządzenie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą w zakresie piętrzenia wód powierzchniowych Zbiornika Malta.

Treść ogłoszenia:
DGN.1.4300.7.2016

Załączniki:
DGN.1.4300.7.2016-1

Share on FacebookShare on Google+