DGN.2211.4.2018

Demontaż oraz wykonanie nowych tablic z regulaminem i tablic informacyjnych na kąpieliska wraz z wykonaniem i montażem pionowych znaków informujących o zakazie kąpieli oraz pionowych znaków informujących o zakazie skoków do wody.

26 marca 2018
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DGN.2211.4.2018 (PDF)

27 marca 2018
Korekta zapytania ofertowego: DGN.2211.4.2018b (PDF)

Share on FacebookShare on Google+