DGN.2216.1.16.2018

Przegląd membrany dachowej na Inea Stadion w Poznaniu. Opracowanie protokołu pokontrolnego oraz sporządzenie kosztorysu wymaganych po dokonanym przeglądzie napraw wraz z opisem przedmiotu napraw.

6 lipca 2018
Zapytanie ofertowe: DGN.2216.1.16.2018 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+