DT.212.45.2017

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Modernizacja stadionu Polonii”, przy ul. Harcerskiej w Poznaniu, działka nr 17/8, ark. nr 11, obręb nr 01 Główna

Termin składania ofert:
do dnia 14.09.2017 r do godziny 11:00

Ogłoszenie:
DT.212.45.2017 (PDF)

Załączniki:
DT.212.45.2017-1 (ZIP)

Informacja z otwarcia ofert:
DT.212.45.2017-2 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+