DT.5.212.12.2017

Zakup oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Golęcin, ul. Warmińska 1, Poznań

Termin składania ofert:
do dnia 09.03.2017 r. do godziny 11:00

Treść ogłoszenia:
DT.5.212.12.2017

Załączniki:
DT.5.212.12.2017-1 (ZIP)

Informacja z otwarcia ofert:
DT.5.212.12.2017-2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
DT.5.212.12.2017-3

Share on FacebookShare on Google+