DT.5.212.14.2017

Dostawa farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla Oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu.

Termin składania ofert:
do dnia 11.04.2017 r. do godziny 11:00.

Treść ogłoszenia:
DT.5.212.14.2017

Załączniki:
DT.5.212.14.2017-1

Informacja z otwarcia ofert:
DT.5.212.14.2017-2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
DT.5.212.14.2017-3

Share on FacebookShare on Google+