ET.5.212.30.2013

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie nr 408 na Torze Regatowym Malta
– I etap.

Treść ogłoszenia:
et.5.212.30.2013
Załączniki:
et.5.212.30.2013-1
et.5.212.30.2013-2

Termin składania ofert:

20.09.2013, godzina 11:00


et.5.212.30.2013-3 informacja o pytaniach,
modyfikacja siwz

et.5.212.30.2013-4 zmiana ogłoszenia
et.5.212.30.2013-5
et.5.212.30.2013-6

Uwaga! Nowy termin składania ofert:

25.09.2013 r. godz. 11:00

 Informacja o unieważnieniu zamówienia:

et.5.212.30.2013-7

Share on FacebookShare on Google+