A
A
A
wersja kontrastowa
Formularz Zgłoszeniowy IV Konferencji Biegów Wielkopolskich

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy do 29.01.2016 roku.
Zaproponuj tematy do panelu dyskusyjnego podczas Konferencji:


Wszystkie banery
pro-rodzina nordic
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00
fax. +48 61 833 46 51
Menu