Imprezy cykliczne

Na Nadolniku powstało nowe boisko

Poznańskie Ośrodki Sportu i rekreacji oddały do użytku wielofunkcyjne boisko przy ulicy Nadolnik. Z nowego obiektu mogą korzystać wszyscy, którzy chcą pograć w koszykówkę i piłkę ręczną. W przyszłym roku pojawi się tam również oświetlenie i monitoring.

Pierwszy strzał na bramkę na nowym boisku oddał zastępca prezydenta poznania Mariusz Wiśniewski. W otwarciu obiektu uczestniczyli uczniowie pobliskiej szkoły oraz mieszkańcy osiedla.

Boisko powstało na niezagospodarowanej działce, którą Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przejęły pod koniec 2016 roku. W budżecie na 2018 rok rada miasta uchwaliła środki na budowę obiektu. Ogrodzony plac do gry o wymiarach 17 na 36 metrów powstał w ciągu trzech miesięcy. Przetarg na jego wykonanie został ogłoszony w lipcu 2018 r., a umowę z wykonawcą podpisano 14 sierpnia 2018. Prace trwały do połowy listopada.

Boisko ma nawierzchnię poliuretanową. Zostało wyposażone w dwie bramki do piłki ręcznej i cztery tablice do koszykówki. Na wysokości 4 metrów zamontowano piłkochwyty, czyli siatki dzięki którym mocniej rzucona piłka nie wypadnie poza obiekt. W trakcie prac zagospodarowany został teren bezpośrednio przylegający do boiska. Pojawiła się tam kostka betonowa oraz nowe trawniki. Pomyślano też o ławkach, koszach na śmieci oraz stojakach na rowery.

Boisko jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców, a pieczę sprawuje nad nim Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, czyli oddział POSiR.

– Budowa boiska poprawi jakość życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury sportowej blisko miejsca zamieszkania. Polepszą się również walory estetyczne okolicy. Inwestycja wpisuje się w szereg działań, jakie podjęliśmy w zakresie unowocześniania bazy sportowo-rekreacyjnej w tej części Poznania – zauważa Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

W roku 2019 inwestycja zostanie uzupełniona o oświetlenie oraz monitoring. Dotychczasowy koszt przedsięwzięcia to ponad 430 tys. zł (brutto). Całość zamknie się w kwocie 700 tys. zł.

Share on FacebookShare on Google+