A
A
A
wersja kontrastowa
Imprezy cykliczne
Zapisy

Zapisy na 7. Poznań Nordic Walking 2016 zostały zamknięte.

Wszystkie banery
pro-rodzina nordic
Poznańskie Oś›rodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań„
tel. +48 61 835 79 00
fax. +48 61 833 46 51
Menu