Imprezy cykliczne

Prace zespołu ds. opracowania ekspertyzy ppoż. Dla HWS Arena

W związku z brakiem pozytywnej opinii Wojewódzkiej i Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej dla organizacji imprez masowych w HWS Arena,

w celu jak najszybszego rozwiązania problemu powołany został zespół złożony z ekspertów w dziedzinie ppoż.

Obecnej tworzona jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, obejmująca sposoby postępowania na wypadek pożaru, scenariusze pożarowe oraz scenariusze ewakuacji. Czekamy na wyniki próby dymowej i komputerowej symulacji ewakuacji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu pod nadzorem członków zespołu i strażaków. Zespół wyznaczy sektory na widowni Areny z liczbą miejsc udostępnianych widzom w taki sposób, aby zgodnie z przepisami można było jednym wyjściem ewakuować wymaganą liczbę osób.

Te działania dadzą informację, do ilu osób należy ograniczyć obecnie sprzedaż biletów, aby obiekt nie zagrażał zdrowiu i życiu osób przebywających w Arenie podczas imprez masowych. Po uzyskaniu dokumentów przedstawione one zostaną Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w celu uzyskania pozytywnej opinii na organizowanie imprez masowych. Ponadto opracowywane są do tej instrukcji scenariusze ewakuacji w wariantach do 500 osób, od 500 do 2000 osób, od 2000 do 4000 osób i powyżej.

Taką dokumentację i argumenty zespół planuje przedstawić Państwowej Straży Pożarnej w celu uzyskania pozytywnej opinii na tymczasowe organizowanie zaplanowanych imprez w Arenie.
Robimy co w naszej mocy, aby imprezy jak najszybciej wróciły do Areny.

Share on FacebookShare on Google+