chwiałka2 posir2 malta2 posir1 Stadion nocą (fot. Adam Ciereszko) kite Malta chwiałka1 piłka nożna kasprowicza bowling malta3 fitness1 boisko
Zapisy

Wszystkich uczestników Spartakiady obowiązuje Regulamin.

W Spartakiadzie mogą wziąć udział mieszkańcy Poznania, którzy w 2019 roku ukończyli/lub ukończą 55 lat. Adres zamieszkania oraz wiek uczestników będzie weryfikowany na podstawie okazanego Dowodu Osobistego i informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym uczestnika w czasie rejestracji.

Aby zapisać się na XIV Spartakiadę Seniorów należy przekazać organizatorowi wypełniony Formularz zgłoszeniowy (PDF). Formularze można także pobrać w siedzibie POSiR (ul. Spychalskiego 34, p. 201) lub oddziale MOS (ul. Gdańska 1). Zgłoszenia należy oddać osobiście (POSiR, ul. Spychalskiego 34, p. 201) lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań
z dopiskiem: SPARTAKIADA SENIORÓW

Za udział w zawodach Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 10 zł. Opłatę należy uiścić gotówką w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego lub przelewem na rachunek bankowy PKO BP nr 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355.

Zgłoszenia i opłaty startowe przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Wszystkie banery
partner karty dużej rodziny Ofeta dla seniora Grafika, Poznańska Karta Turystyczna Poznańska Złota Karta
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00
fax. +48 61 833 46 51
ikona, link facebook
yt
Menu
Menu strony
Menu strony