Imprezy cykliczne

Strażacy dali zielone światło dla gali boksu w Arenie

Po blisko trzech miesiącach przerwy w Hali Widowiskowo-Sportowej Arena znów odbędzie się impreza masowa.

Tak wynika z przeprowadzonej przez strażaków kontroli i opinii na temat najbliższego wydarzenia – gali Poznań Boxing Night. Wcześniej strażacy mieli zastrzeżenia co do bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Negatywną opinię Wojewódzki i Miejski Komendant Państwowej Straży Pożarnej przekazali dyrekcji Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji pod koniec lutego.

Była ona następstwem braku akceptacji ekspertyzy przeciwpożarowej dla poznańskiego obiektu. Ostatnie imprezy masowe odbyły się w Arenie w połowie lutego. Od tego czasu w Arenie odbywały się wyłącznie wydarzenia nie mające statusu imprezy masowej, to znaczy takie wydarzenia sportowe, które nie gromadzą na widowni więcej niż 299 osób, a w przypadku wydarzeń artystyczno-rozrywkowych nie więcej niż 499 osób.

Niezwłocznie po ogłoszonej przez strażaków opinii pod nadzorem spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie powstał zespół, którego celem było wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla Areny. Dokument stworzony został przy współpracy ze strażakami i określał, jakie prace muszą być przeprowadzone w obiekcie niezwłocznie, a jakie mogą poczekać na planowaną na lato gruntowną modernizację.

W ramach uzgodnionego zakresu prac między innymi wykonano nową instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszami ewakuacji, wykonano przeglądy wszystkich urządzeń i systemów przeciwpożarowych, dostosowano drogi ewakuacji do obowiązujących przepisów (poprzez demontaż około 400 siedzisk), zamontowano przegrody przeciwpożarowe, zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu i wykonano otwory wywiewne, służące usuwaniu dymu. To właśnie brak systemu oddymiania Areny był głównym zastrzeżeniem strażaków. W międzyczasie przeprowadzono trzy symulacje pożarowe, które miały pokazać, jak w razie pożaru zachowuje się dym i ile czasu mają organizatorzy imprez na ewakuację widowni.

W oparciu o rezultaty symulacji i w wyniku przeprowadzonej kontroli

do organizatora imprezy Poznań Boxing Night wpłynęła opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie której Urząd Miasta Poznania może wydać organizatorowi zgodę na jej przeprowadzenie. Strażacy zastrzegli w opinii, że organizator wydarzenia musi zastosować się do zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przygotowanej dla Areny.

To nie koniec prac związanych z największą poznańską halą widowiskowo-sportową. Poznańskie Inwestycje Miejskie prowadzą już postępowanie przetargowe na modernizację Areny. Remont obejmie przede wszystkim wymianę stolarki okiennej na poziomie przyziemia i korony wraz z modernizacją tarasu i barierki okalającej, a także wykonanie wszystkich zaleceń związanych z bezpieczeństwem pożarowym, wynikających z będącej na ukończeniu Ekspertyzy Technicznej obiektu.

Od końca lutego do dziś z zaplanowanych w Arenie imprez dwie odwołano, trzy przeniesiono do innych poznańskich obiektów, kilka przełożono na inny termin. Najbliższą imprezą zaplanowaną w Arenie jest właśnie Poznańska Gala Boksu z udziałem Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka, która odbędzie się 20 maja.

zdjęcieLiga w siatkówce - photo A. Ciereszko

Share on FacebookShare on Google+