Imprezy cykliczne

Zakaz spożywania wody ze Źródełka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż kontrolne badanie próbki wody pobranej w dniu 18 lipca 2017 r. ze Źródełka nad Maltą,
ul. Wiankowa 1 w Poznaniu wykazało obecność bakterii grupy coli.
W zawiązku z tym !!! WODY NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH !!!

Share on FacebookShare on Google+