ZP.212.30.2018

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Modernizacja budynku z szatniami oddziału Rataje POSiR”, zlokalizowanego pod adresem os. Piastowskie 106A w Poznaniu, działka nr 10/1, ark. nr 16

Termin składania ofert: do 24.05.2018 r. do godziny 11:00.

16 maja 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.30.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.30.2018-1 (ZIP)

Share on FacebookShare on Google+