ZP.212.31.2018

Budowa sieci kablowych nn-0,4kV i SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4kV dla zasilania odbiorów administracyjnych oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetlenia parkowego przy kładce trybun głównych oraz podejście na polanę Harcerza, Oddział Malta, Poznań, ul. Wiankowa 3.

Termin składania ofert: do dnia 29.05.2018 r. do godziny 11:00.

14 maja 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.31.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.31.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.31.2018-2 (ZIP)

Share on FacebookShare on Google+