ZP.212.39.2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja trybun głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3 – etap III.

Termin składania ofert do dnia 23.07.2018 r. do godziny 11:00.

12 lipca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.39.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.39.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.39.2018-2 (ZIP)

Share on FacebookShare on Google+