ZP.212.74.2018

Ochrona fizyczna osób i mienia POSiR w roku 2019.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ.

21 listopada 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.74.2018 (PDF)
Załączniki: ZP.212.74.2018-1 (ZIP)

29 listopada 2018
Modyfikacja Ogłoszenia i SIWZ: ZP.212.74.2018-2 (PDF)

30 listopada 2019
Wyjaśnienia treści SIWZ i ogłoszenia: ZP.212.74.2018-3 (PDF)

3 grudnia 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.74.2018-4 (PDF)

6 grudnia 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.74.2018-5 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+