ZP.240.17.2019

Przebudowa pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka”.

Termin składania ofert do dnia 01.03.2019 r. do godziny 11:00.

14 lutego 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.17.2019 (PDF)
Załączniki 1: ZP.240.17.2019-1 (ZIP)
Załączniki 2: ZP.240.17.2019-2 (ZIP)

25 lutego 2019
Odpowiedzi na pytania: ZP.240.17.2019-3 (PDF)

27 lutego 2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ZP.240.17.2019-4 (PDF)
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ: ZP.240.17.2019-5 (PDF)

4 marca 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.17.2019-6 (PDF)

11 marca 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.17.2019-7 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+