piłka siatkowa

Zapraszamy na Turniej Siatkówki Plażowej w ramach Akcji Lato 2020.

Uczestnictwo

 1. W turnieju mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu), niemające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców (zawartym w załączniku nr 1 do regulaminu) w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnieju, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 3. W turnieju mogą wziąć udział drużyny, składające się z dwóch osób do lat 17.
 4. Za zgłoszenie uznaje się dostarczoną do Organizatora podpisaną deklarację uczestnictwa w turnieju (załącznik nr 2 do regulaminu).
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jest jednoznaczne z zawarciem umowy z POSiR na nieodpłatny udział w turnieju.
 6. Zeskanowane deklaracje można wysyłać na adres mailowy lub przynieść do siedziby Organizatora na ul. Gdańską 1, Poznań (boisko na Śródce) do dnia 19.08.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje kolejność zgłoszeń. W tytule maila prosimy wpisać: Zgłoszenie Turniej siatkówki
 7. W przypadku wysłania deklaracji drogą mailową osoba zgłaszająca jest zobowiązana dostarczyć oryginał deklaracji przed rozpoczęciem turnieju wraz ze zgodami (załącznik nr 3 do regulaminu) i oświadczeniami (załącznik nr 1) rodziców/opiekunów prawnych.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zawodnika przyjmują do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 9. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni zawodnika ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach - odpowiedzialność za start zawodnika i związane z tym wszelkie konsekwencje ponoszą rodzice/opiekunowie prawni zawodników.

Organizator

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

Terminy i miejsce zawodów

 • Turniej odbędzie się w dniu 22.08.2020 r. na boiskach do siatkówki plażowej zlokalizowanych nad Jeziorem Rusałka w Poznaniu
 • Odprawa godz: 9:30.
 • Rozpoczęcie turnieju: 10:00.

Do pobrania

Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440