DGN.203.5.2019

Demontaż niesprawnego silnika FS 25.20 bramy przeciwpożarowej rolowanej kiosku nr 19 (trybuna III) wraz z jego utylizacją oraz montażu nowego identycznego lub o równoważnych parametrach na Stadionie Miejskim w Poznaniu, ul. Bułgarska 17.

3 kwietnia 2019
Zapytanie ofertowe: DGN.203.5.2019 (PDF)
Załączniki: DGN.203.5.2019 (ZIP)

Share on FacebookShare on Google+