DGN.431.1.2019

Wykonanie rekultywacji wód powierzchniowych Jeziora Maltańskiego w Poznaniu poprzez mobilną aerację pulweryzacyjną z inaktywacją fosforu z wykorzystaniem siarczanu żelaza III (PIX).

16.01.2019
Zapytanie ofertowe: DGN.431.1.2019 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+