DT.1.2006.1.2.2016

Wykonanie Opinii technicznej sposobu udrożniania układy rozsączającego RO1 wraz z przedmiarem, kosztorysem, STWiOR na Inea Stadionie w Poznaniu.

Treść ogłoszenia:
DT.1.2006.1.2.2016

Załącznik:
DT.1.2006.1.2.2016-1

Share on FacebookShare on Google+