DT.2.212.30.2016

Wielobranżowa modernizacja dwóch domków typu Ciechanów w Oddziale Golęcin.

Treść ogłoszenia:
DT.2.212.30.2016

Załączniki:
DT.2.212.30.2016-1
DT.2.212.30.2016-2


Odpowiedzi na pytania:
DT.2.212.30.2016-3


modyfikacja SIWZ – zmiana terminu składania ofert:
DT.2.212.30.2016-4

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
DT.2.212.30.2016-5


Informacja o pytaniach:
DT.2.212.30.2016-6


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
DT.2.212.30.2016-7

Modyfikacja SIWZ :
DT.2.212.30.2016-8


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.2.212.30.2016-9

Share on FacebookShare on Google+