DT.2001.4.20.2018

Sporządzenie mapy do celów projektowych dla nieruchomości położonej w rejonie ul. Droga Dębińska.

17 grudnia 2018
Zapytanie ofertowe: DT.2001.4.20.2018 (PDF)
Załączniki: DT.2001.4.20.2018-1 (ZIP)

20 grudnia 2018
Aktualizacja zapytania ofertowego, dotyczy terminu wykonania zadania oraz ilości egzemplarzy mapy do celów projektowych w wersji papierowej oraz cyfrowej.
Aktualizacja zapytania: DT.2001.4.20.2018-aktualizacja (PDF)

Share on FacebookShare on Google+