DT.2006.4.9.2017

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy: Przebudowa pomieszczeń budynku „Chwiałka” na archiwum zakładowe oraz magazyn, Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34.

Treść ogłoszenia:
DT.2006.4.9.2017 (PDF-skan)
DT.2006.4.9.2017 (PDF)

Załącznik:
DT.2006.4.9.2017-1 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+