DT.212.03.2018

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia osób byłego Ośrodka Policyjnego Poznań, ul. Chojnicka 35 w roku 2018.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  NA USŁUGI SPOŁECZNE

Termin składania ofert:
do dnia 23.01.2018 do godziny 11:00.

Treść ogłoszenia:
DT.212.03.2018 (PDF)

Załącznik:
DT.212.03.2018-1 (ZIP)

Informacja o pytaniach:
DT.212.03.2018-2 (PDF)

Informacja z otwarcia ofert:
DT.212.03.2018-3 (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.212.03.2018-4 (PDF)

Informacja o zawarciu umowy:
DT.212.03.2018-5 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+