DT.212.04.2018

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia podczas imprezy 11 PKO POZNAŃ PÓŁMARATON i imprez organizowanych przez Oddział Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Termin składania ofert do dnia 12.02.2018 r. do godziny 11:00.

Treść ogłoszenia: DT.212.04.2018 (PDF)

Załączniki: DT.212.04.2018-1 (ZIP)

Informacja: DT.212.04.2018-2 (PDF)

Informacja z otwarcia ofert: DT.212.04.2018-3 (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: DT.212.04.2018-4 (PDF)

Informacja o zawarciu umowy: DT.212.04.2018-5 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+