DT.212.15.2017

Dostawa środków do utrzymania czystości, dla Oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu

Termin składania ofert:
do 20.04.2017 r do godziny 11:00

Treść ogłoszenia:
DT.212.15.2017 (PDF)

Załączniki:
DT.212.15.2017-1 (ZIP)


UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert.

Zmiana ogłoszenia, odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ:
DT.212.15.2017-2 (ZIP)

Informacja z otwarcia ofert
DT.212.15.2017-3 (PDF)

Informacja o unieważnieniu postępowania
DT.212.15.2017-4 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+