DT.212.20.2017

Wykonanie boiska do: siatkówki plażowej, piłki nożnej plażowej, street workouta na kąpielisku w oddziale Malta, Poznań, ul. Wiankowa 3.


Termin składania ofert
do dnia 24.05.2017 r. do godziny 11:00.

Treść ogłoszenia:
DT.212.20.2017

Załącznik 1:
DT.212.20.2017-1

Załącznik 2:
DT.212.20.2017-2

Odpowiedzi na pytania:
DT.212.20.2017-3 PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
DT.212.20.2017-4 PDF

Załącznik 3:
DT.212.20.2017-5 ZIP

Informacja z otwarcia ofert:
DT.212.20.2017-6 PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
DT.212.20.2017-7 PDF

Share on FacebookShare on Google+