DT.212.40.2017

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Wielobranżowa modernizacja hali sportowej AWF”, przy ul. Chwiałkowskiego 38 w Poznaniu, działka nr 4/13, ark. nr 09, obręb 061 Wilda.

Termin składania ofert do dnia 13.09.2017 r . do godziny 11:00.

Treść ogłoszenia:
DT.212.40.2017 (PDF)

Załącznik:
DT.212.40.2017-1 (ZIP)

Informacja z otwarcia ofert:
DT.212.40.2017-2 (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.212.40.2017-3 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+