DT.212.41.2017

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Rozbudowa pomieszczeń szatni dla klientów indywidualnych na lodowisku „Chwiałka” w Poznaniu.

Termin składania ofert do 05.09.2017 r do godziny 11:00.

Treść ogłoszenia:
DT.212.41.2017

Załączniki:
DT.212.41.2017-1

Informacja z otwarcia ofert:
DT.212.41.2017-2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.212.41.2017-3

Share on FacebookShare on Google+