DT.212.45.2017

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Modernizacja stadionu Polonii”, przy ul. Harcerskiej w Poznaniu, działka nr 17/8, ark. nr 11, obręb nr 01 Główna

Termin składania ofert: do dnia 14.09.2017 r do godziny 11:00
Ogłoszenie: DT.212.45.2017 (PDF)

Załączniki: DT.212.45.2017-1 (ZIP)
Informacja z otwarcia ofert: DT.212.45.2017-2 (PDF)
Informacja z otwarcia ofert – KOREKTA: DT.212.45.2017-3 (PDF)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: DT.212.45.2017-4 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+