DT.212.50.2017

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Odbudowa Kopca Wolności”, w rejonie ul. A. Baraniaka w Poznaniu, działka nr 1/7, ark. nr 03, obręb 0007 Chartowo.

Termin składana ofert do dnia 31.10.2017 do godziny 10:00.

Treść ogłoszenia:
DT.212.50.2017 (PDF)

Załącznik:
DT.212.50.2017-1 (ZIP)

Informacja z otwarcia ofert:
DT.212.50.2017-2 (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.212.50.2017-3 (PDF)

 

Share on FacebookShare on Google+