DT.212.52.2017

Ochrona fizyczna osób i mienia POSiR w roku 2018.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE.

Termin składania ofert do 01.12.2017 r. do godziny 11:00.
Treść ogłoszenia:
DT.212.52.2017 (PDF)

Załącznik:
DT.212.52.2017-1 (ZIP)

Informacja o pytaniach:
DT.212.52.2017-2 (PDF)

Odpowiedzi na pytania:
DT.212.52.2017-3 (PDF)

Informacja z otwarcia ofert:
DT.212.52.2017-4 (PDF)

Unieważnienie I części zamówienia:
DT.212.52.2017-5 (PDF)

Wybór najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia:
DT.212.52.2017-6 (PDF)

Informacja o zawarciu umowy:
DT.212.52.2017-7 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+