DT.212.54.2017

Ochrona fizyczna osób i mienia POSiR w roku 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  NA USŁUGI SPOŁECZNE

Termin składania ofert:
do dnia 14.12.2017 r do godziny 11:00.

Treść ogłoszenia:
DT.212.54.2017 (PDF)

Załącznik:
DT.212.54.2017-1 (ZIP)

Informacja z otwarcia ofert:
DT.212.54.2017-2 (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.212.54.2017-3 (PDF)

Informacja o zawarciu umowy:
DT.212.54.2017-4 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+