DT.212.57.2017

Dostawę artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2018.


Termin składania ofert:
do dnia 28.12.2017 r. do godziny 11:00.

Treść ogłoszenia:
DT.212.57.2017 (PDF)

Załącznik:
DT.212.57.2017-1 (ZIP)

Informacja o pytaniach:
DT.212.57.2017-2 (ZIP)
DT.212.57.2017-3 (ZIP)

Informacja z otwarcia ofert:
DT.212.57.2017-4 (PDF)
Informacja z otwarcia ofert – KOREKTA
DT.212.57.2017-5 (PDF)

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części IV i V postępowania:
DT.212.57.2017-6 (PDF)

Informacja Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.212.57.2017-7 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+