DT.5.212.29.2016

Modernizacja Hali Sportów Walk.

Treść ogłoszenia:
DT.5.212.29.2016

Załączniki:
DT.5.212.29.2016-1
DT.5.212.29.2016-2

Termin składania ofert:
do 06.07.2016 r do godziny 11:00


Odpowiedzi na pytania:
DT.5.212.29.2016-3


Odpowiedzi na pytania:
DT.5.212.29.2016-4


Zmiana ogłoszenia:
DT.5.212.29.2016-5

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ:
DT.5.212.29.2016-6


Zmiana ogłoszenia:
DT.5.212.29.2016-7

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ:
DT.5.212.29.2016-8

Załączniki:
DT.5.212.29.2016-9


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.5.212.29.2016-10

Share on FacebookShare on Google+