DT.5.212.35.2016

Wykonanie modernizacji sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ich cyrkulacji, na terenie Camping Malta w Poznaniu – ETAP I.

Treść ogłoszenia:
DT.5.212.35.2016

Załączniki:
DT.5.212.35.2016-1
DT.5.212.35.2016-2

Termin składania ofert:
do dnia 28.07.2016 r.
do godziny 11:00


Odpowiedzi na pytania:
DT.5.212.35.2016-3


UWAGA!!!!!! zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz:
DT.5.212.35.2016-4

Zmiana ogłoszenia:
DT.5.212.35.2016-5


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.5.212.35.2016-6

Share on FacebookShare on Google+