DT.5.212.44.2016

Ochrona fizyczna osób i mienia POSiR w roku 2017 r.

Treść ogłoszenia:
DT.5.212.44.2016

Załączniki:
DT.5.212.44.2016-1

Termin składania ofert:
do dnia 24.11.2016 r.
do godziny 11:00

Modyfikacja SIWZ:
DT.5.212.44.2016-2


Modyfikacja SIWZ:
DT.5.212.44.2016-3

UWAGA!!!
Zmiana terminu składania ofert:
do dnia 29.11.2016 r.
do godziny 11:00


Informacja o unieważnieniu postępowania:
DT.5.212.44.2016-4


Informacja z otwarcia ofert:
DT.5.212.44.2016-5


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.5.212.44.2016-6


Informacja o zawarciu umowy:
DT.5.212.44.2016-7

Share on FacebookShare on Google+