DT.5.212.48.2016

Sprzątanie pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin oraz domków campingowych w Camping Hotelu Malta w Poznaniu.

Treść ogłoszenia:
DT.5.212.48.2016

Załączniki:
DT.5.212.48.2016-1

Termin składania ofert:
do dnia 25.11.2016 do godziny 11:00.

Modyfikacja SIWZ:
DT.5.212.48.2016-2


Informacja z otwarcia oferty:
DT.5.212.48.2016-3


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
DT.5.212.48.2016-4

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:
DT.5.212.48.2016-5

Informacja o powtórzeniu czynności:
DT.5.212.48.2016-6


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
DT.5.212.48.2016-7

Share on FacebookShare on Google+