DT.6.2006.13.7.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz STWiOR naprawy i zabezpieczenia budynku kręgielni.

1 października 2018
Zapytanie ofertowe: DT.6.2006.13.7.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: DT.6.2006.13.7.2018-1 (ZIP)

Share on FacebookShare on Google+