ET.2.212.10.2014

Dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla Oddziału Golęcin w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1.

Treść ogłoszenia:
et.2.212.10.2014

Załącznik:
et.2.212.10.2014-1

Termin składania ofert:
07.03.2014 godzina 11:00

 


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
et.2.212.10.2014-2

 


Odpowiedzi na pytania (1):
et.2.212.10.2014-3

 


Odpowiedzi na pytania (2):
et.2.212.10.2014-4


Formularz cenowy:
et.2.212.10.2014-5

Share on FacebookShare on Google+