ET.2.212.19.2014

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku miasta Poznania, zarządzanego przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Treść ogłoszenia:
et.2.212.19.2014

Załącznik:
et.2.212.19.2014-1

Termin składania ofert:
28.02.2014r. godz. 11:00


Odpowiedzi na pytania (1):
et.2.212.19.2014-2


Odpowiedzi na pytania (2):
et.2.212.19.2014-3


Odpowiedzi na pytania (3):
et.2.212.19.2014-4


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
et.2.212.19.2014-5

Share on FacebookShare on Google+