ET.5.212.15.2014

Dostawa worków i plecaków dla biegaczy oraz materiałów reklamowych na potrzeby imprez organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Treść ogłoszenia:
et.5.212.15.2014

Załącznik:
et.5.212.15.2014-1

Termin składania ofert:
21.02.2014, godzina 11:00


Odpowiedzi na pytania (1):
et.5.212.15.2014-2


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
et.5.212.15.2014-3

NOWY Termin składania ofert:
25.02.2014, godzina 11:00


Zmiana ogłoszenia:
et.5.212.15.2014-4


Odpowiedzi na pytania (2):
et.5.212.15.2014-5


Odpowiedzi na pytania (3):
et.5.212.15.2014-6


Odpowiedzi na pytania (4):
et.5.212.15.2014-7


Odpowiedzi na pytania (5):
et.5.212.15.2014-8


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
et.5.212.15.2014-8

Share on FacebookShare on Google+